Rukopis architektů i v interiéru

KONSTRUKCE OBJEKTU železobetonová monolitická, keramické zdivo
ZÁKLADY železobetonová deska na pilotách
SPODNÍ STAVBA železobetonová monolitická konstrukce; technologie "bílá vana" (vodostavební beton)
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1.PP obvodové ŽB stěny, 1.NP keramické zdivo + stužující stěny, 2.NP - 5.NP keramické zdivo
SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE příčky bytové - keramické zdivo
SCHODIŠTĚ prefabrikované železobetonové
STROPNÍ KONSTRUKCE monolitické železobetonové
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ jednoplášťová - tepelná izolace polystyren/minerální vlna
FASÁDA zateplovací kontaktní systém na zdivu
OKNA okna a balkové dveře - plast, z exteriéru barva šedá, v interiéru barva bílá, okna jsou otevíravá, částečně sklopná s mikroventilací, vnitřní parpety - postformingové desky, vnější parapety - pozinkovaný plech
VSTUPNÍ DOMOVNÍ DVEŘE hlavní vstupní dveře budou dvoukřídlové nebo jednokřídlové hliníkové, kování vybaveno panikovu funkcí

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY kanalizace - dešťová, splašková

VODOINSTALACE - rozvody v plastu, samostatné měření spotřeby vody bytovými podružnými vodoměry

VYTÁPĚNÍ - otopná tělesa, termostatické hlavice

VZDUCHOTECHNIKA - podtlakové odvětrání koupelen a WC; přívod pro digestoř