Nová dominanta

V centru Brna nedaleko business centra CTZone, vzniká nový bytový dům od mezinárodní architektonické kanceláře Chybik+Kristof Architects & Urban Designers, kteří se svým návrhem pokusili nově interpretovat klasické městské obytné domy s řadou bytových jednotek a komečními prostory. Objekt tvoří sokl s velkorozměrovými výkladními skříněmi nebytových jednotek, nad nimi jsou obytná patra a ustupující střecha plynule navazující na sousední blokovou zástavbu. Nad komerčním parterem se nachází čtyři podlaží severojižně orientovaných bytů, přičemž západní strana je obrácena do zahradního dvoru. Dům nabízí široké spektrum bytů od 'městských domů', přes klasické apartmány až po loftové byty.

Základní hmota
Výhled na dominanty města
Převýšená podlaží
Řešení převýšeného prostoru
Zkosené nároží
Převýšené horní patro s mezonetem
Velkoryse koncipované dispozice s variabilními světlými výškami i úrovněmi podlah umožňují vznik zajímavé bytové krajiny s výhledem na starou brněnskou čtvrť Brno - střed. Rukopis architektů lze číst i z návrhů vnitřních schodišť, výtahu až po obklady, dlažby, podlahy a designové zařízení koupelen.